Hem de donar resposta a la bretxa de gènere i de classe que tenen les malalties cròniques

  • Sònia Guerra
  • Actualitzat:
  • Creat:

La diputada del PSC al Congrés i portaveu de Drets Socials del Grup Parlamentari Socialista, Sònia Guerra, registra una Proposició no de llei al Congrés per millorar l'atenció dels sistemes socials i sanitaris a les dones amb malalties cròniques

El Grup Parlamentari Socialista ha registrat al Congrés una Proposició no de Llei que insta al Govern de l'Estat, en col·laboració amb les Comunitats Autònomes, a millorar l'atenció dels sistemes socials i sanitaris a les dones amb malalties cròniques.

La iniciativa té com a objectiu millorar els mecanismes de coordinació entre els sistemes sanitaris i socials per facilitar el diagnòstic i el tractament precoç de les persones amb aquesta mena de malalties.

D'altra banda, aquesta Proposició no de llei insta a revisar els barems existents sobre el reconeixement de la discapacitat a la realitat de les persones amb malalties cròniques, i també pretén impulsar ajudes a la dependència, especialment entre les persones més vulnerables, com per exemple les dones amb malalties cròniques.

Així mateix, la iniciativa destaca la necessitat de desenvolupar campanyes informatives en l'àmbit social i sanitari amb l'objectiu de millorar la informació sobre les prestacions socials, i defensa la necessitat d'impulsar polítiques públiques que atenguin la creixent soledat en les persones, especialment de les persones amb discapacitat i/o malaltia crònica.

La diputada del PSC i portaveu de Drets Socials del Grup Parlamentari Socialista, Sònia Guerra, ha assenyalat que les malalties cròniques "tenen una bretxa de classe i de gènere", i afecten majoritàriament a persones en situació de vulnerabilitat, especialment a les dones. "Hem de donar una resposta efectiva a la bretxa de gènere i de classe que tenen les malalties cròniques", ha recalcat. 

"És important tenir en compte aquesta bretxa perquè, al costat de l'edat, ens ajuda a abordar els comportaments de risc, a prevenir nombroses malalties cròniques i a diagnosticar-les de manera precoç", ha destacat Guerra, que ha insistit en la necessitat de realitzar una "atenció integral" des del punt de vista sanitari i social per "evitar situacions de victimització secundària de les persones que pateixen malalties cròniques, especialment les dones".

Millorar els mecanismes de detecció, diagnòstic i tractament

En l'exposició de motius de la proposició no de llei, el Grup Parlamentari Socialista sosté que en el mercat laboral s'uneixen realitats discriminatòries cap a les dones amb malalties cròniques, i assenyala que "les dones tenen menys reconeixements oficials de discapacitat, menys ajudes i menys prestacions, i han de treballar en major proporció que els homes, tenint problemes per a aconseguir la incapacitat permanent".

"El Grup Parlamentari Socialista entén que per a fer front a la situació de milers de dones amb malalties cròniques, l'important és millorar els mecanismes de detecció, diagnòstic i tractament amb perspectiva de gènere, tant en l'àmbit sanitari com social", expliquen les i els socialistes en l'exposició de motius de la iniciativa. Així mateix, també destaquen que "en aquestes malalties els factors socials i mediambientals exerceixen un paper important, ja que hi ha desigualtats manifestes en la càrrega d'aquestes malalties i en l'accés a la prevenció i el control de les persones més vulnerables".

Fitxers adjunts:

Paraules clau: