Comunicat del PSC-Units en relació als actes violents, racistes i xenòfobs d'ahir a El Masnou

  • Actualitzat:
  • Creat:

Socialistes i Units per Avançar demana al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, que convoqui urgentment durant el mes de juliol una Comissió de Crisi al Parlament de Catalunya per afrontar aquest problema

El Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar condemna els actes violents, racistes i xenòfobs que van tenir lloc ahir a El Masnou, on un grup organitzat va irrompre al centre Josep Maria Batista i Roca, un centre d'emergència amb 50 places per a menors sota protecció de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) obert des del mes de setembre de 2018. Uns actes que van acabar amb quatre ferits lleus.

Els i les socialistes considerem que aquest tipus d'atacs no tenen cabuda a la nostra societat, caracteritzada per la seva voluntat d'acollida i integració. Catalunya s'ha construït sempre des de la suma de ciutadans i ciutadanes arribats d'arreu del món, i ha demostrat de manera continuada la seva capacitat i voluntat d'inclusió, fent de les nostres ciutats i pobles espais de convivència pacífica i integradora.

Malauradament, des de l'inici de l'any 2019 diversos centres de menors tutelats per la Generalitat han patit atacs per part de grups xenòfobs, fet pel qual demanem a la justícia que actuï amb contundència davant d'aquests fets. 

De la mateixa manera, demanem que la fiscalia de menors actuï davant els actes delictius puntuals que hagin estat protagonitzats per alguns menors tutelats per la Generalitat, deixant clar que aquests no són representatius del col·lectiu de menors estrangers no acompanyats que viuen a Catalunya què, en la seva immensa majoria, segueixen sense incidents els seus plans d'acompanyament i inclusió. 

Per altra banda, el grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar demanem al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies que doni compliment a la Moció 92/XII del Parlament de Catalunya, sobre el sistema de protecció de la infància i l'adolescència, que, entre d'altres punts, exigeix una coordinació entre els ens locals, entitats gestores i la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) per a la instal·lació i seguiment dels centres de menors a les ciutats i pobles de Catalunya, així com el compliment del protocol per a la prevenció d'agressions aprovat al 2017, actualment sense referent i sense assignació econòmica.

El Govern de la Generalitat ha demostrat en els darrers anys la seva incapacitat per gestionar eficaçment l'arribada de menors estrangers no acompanyats a Catalunya. La manca de coordinació i de pressupostos fa que a dia d'avui no existeixi una planificació en l'abordatge d'aquest fenomen. La DGAIA no disposa de plans d'ocupació i formació suficients que assegurin una bona integració dels menors a la nostra societat, les places en centres d'acollida són insuficients i aquells que estan oberts no reuneixen sovint les condicions estructurals necessàries per donar una atenció de qualitat. Cal un nou model d'acollida i de protecció a la infància a Catalunya.

Ens sorprèn a més la negativa expressada al Ple del Parlament per part dels partits que donen recolzament al Govern, ERC i Junts per Catalunya, a la proposta d'incrementar la seguretat en els centres d'acollida, per garantir la integritat tant dels menors com dels/les professionals, i denunciem un cop més la inacció per part del Departament d'Interior a l'hora d'incrementar el nombre d'agents de Mossos d'Esquadra en ciutats que requereixen d'una major presència policial, que vetlli per la seguretat del conjunt de la ciutadania, un element cabdal per garantir els espais de convivència a les nostres ciutats i pobles.

La manca de coordinació, de pressupost i de recursos no només ha provocat que alcaldes i alcaldesses hagin abordat situacions molt complicades en relació a la presència de centres de menors no acompanyats a les seves ciutats i pobles; també l'aparició de discursos populistes molt popers a l'extrema dreta que cal combatre. 

Per aquest motiu, des del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar demanem al Conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, que convoqui urgentment durant el mes de juliol una Comissió de Crisi al Parlament de Catalunya, amb la presència dels grups parlamentaris, d'alcaldes i alcaldesses d'arreu de Catalunya, i amb les conselleries d'interior i justícia per tal de cercar una acció concertada entre les diferents institucions i concretar els recursos econòmics, tècnics i humans necessaris que evitin nous episodis com els viscuts en els darrers mesos i que preocupen tant al conjunt de ciutadans i ciutadanes de Catalunya

Paraules clau: