Secretaria de Sindicalisme, Moviments Socials i Memòria

El XIIIè Congrés del PSC, celebrat a Barcelona al novembre de 2016, va ratificar una Comissió Executiva en què, per primera vegada, s’inclou una secretaria de Sindicalisme, Moviments socials i Memòria. Des del PSC s’ha volgut donar així el ressò que correspon a uns continguts estretament entrellaçats amb la història del socialisme català i amb els valors que ens regeixen com a Partit: la llibertat, la justícia social, la igualtat, la solidaritat, la fraternitat i la pau.
  
Els i les socialistes som hereus d’una tradició de lluita obrera i popular contra l’opressió i l’exclusió i en favor de la democràcia i els drets de ciutadania, amb l’objectiu de construir una alternativa justa i igualitària en l’ordre econòmic, social i polític. Avui, aquests principis no només continuen plenament vigents, sinó que prenen més força i rellevància en un moment en què s’han imposat les polítiques neoliberals a Catalunya, Espanya i Europa - que fomenten la desigualtat i la fractura social - i s’han consolidat nous moviments i noves formacions que han copsat el malestar de la ciutadania i abanderen la lluita contra la política tradicional.

D’altra banda, per a nosaltres és imprescindible que el pas del temps no faci caure en l’oblit la memòria de les víctimes a Catalunya i Espanya de la Guerra Civil espanyola i la dictadura franquista, però tampoc de cap altre conflicte bèl·lic i país del món. Creiem que són els estats els que han d’assumir directament la gestió de les polítiques i actuacions imprescindibles per cercar la veritat, la justícia i la reparació a les víctimes. Creiem que és la nostra obligació com a ciutadans i ciutadanes demòcrates i lliures comprometre’ns en aquesta tasca per recuperar, mantenir i difondre el llegat de la nostra història i el de milers i milers de persones que van lluitar per defensar la justícia social, els drets humans, la dignitat humana i la democràcia.
 

Aquesta Secretaria es marca els següents objectius:
 

  • Establir una interlocució fluida amb les organitzacions sindicals existents a Catalunya, especialment amb les organitzacions que practiquen un sindicalisme de classe. Promoció de la afiliació sindical entre la militància socialista i de la seva participació en el conjunt de les lluites i reivindicacions de les classes populars i treballadores. Promoció de la solidaritat internacional amb les lluites i reivindicacions de les classes populars i treballadores d'arreu, i amb les organitzacions sindicals en les que s'enquadrin.
  • Garantir la interlocució del PSC amb els moviments socials existents o emergents al nostre país, així com procurar la nostra presència i participació en aquells dels quals en podem compartir, parcialment o totalment, els seus objectius i plantejaments.
  • Contribuir al fet que s’organitzin les persones i els col·lectius afectats per una determinada situació que estimem injusta o que comparteixen uns objectius i plantejaments que considerem dignes de suport. Allà on ja estiguin organitzades, volem contribuir a la consecució dels seus objectius, acompanyant-les i donant-los suport.
  • Impulsar l’aprofundiment en les polítiques de recuperació de la memòria històrica, no tan sols en relació als períodes de la Guerra Civil, la Dictadura i la Transició, sinó també més enllà, així com contribuir a difondre les polítiques en matèria de memòria històrica existents i les que es vagin implementant.
  • Impulsar, en particular, la recuperació de la memòria sobre la contribució dels homes i les dones socialistes d’ahir i d’avui, des que van sorgir i es van començar a difondre les idees socialistes a Catalunya fins al moment present, incloent-hi la seva contribució a la lluita contra les desigualtats i la dictadura, a la conquesta de les llibertats, a la consolidació de la democràcia i a les conquestes socials.