Secretaria de Salut

Els i les socialistes creiem i afirmem que la salut és un dels pilars bàsics del nostre Estat del Benestar. Precisament per aquest motiu, el socialisme, de la mà d'Ernest Lluch, va elaborar l'any 1987, en un context polític i social molt complicat, una Llei General de Salut que ha reconegut i emparat aquest dret plenament per a totes les persones durant gaire be 30 anys.

Malauradament, aquesta universalitat ha estat trencada per la dreta des del moment en què ha arribat al poder deixant, per una banda, a una bona part de la població fora del sistema i per l'altra, aplicant retallades pressupostàries amb l'excusa sistemàtica de la crisi econòmica, introduint criteris exclusivament mercantils i economicistes, provocant grans desigualtats en l'accés i la qualitat - així com entre els diferents territoris-, consolidant un model hospitalcentrista i dedicant els mínims recursos econòmics a l'assistència primària i la prevenció.

Nosaltres seguim pensant i defensant que tan sols un servei públic i universal de salut, sostingut a través de la solidaritat de tots mitjançant uns impostos justos i equitatius, pot garantir la igualtat i l'equitat en l'accés a aquest dret bàsic, així com el sosteniment del sistema, la seva qualitat i els recursos necessaris per a la recerca clínica i la formació de professionals a tots els nivells.

Els i les socialistes volem dotar de més recursos al sistema, ara molt minvat, per tal de garantir l'accés a tota la ciutadania amb temps d'espera acceptables, la seva sostenibilitat i la seva qualitat. Volem un sistema de salut públic els professionals del qual se'n sentin orgullosos de pertànyer, dotant-lo dels recursos necessaris per facilitar la seva feina, tant clínica com investigadora, així com d'una formació de gran qualitat.

Des de la Secretaria creiem també que cal reformular alguns aspectes del contracte social, reforçant especialment un nou model de valors que radiquin en la coresponsabilitat de la ciutadania envers la salut en diversos àmbits: en el de la cura de les persones per la seva pròpia salut, en el de la vigilància de l'entorn i de les condicions de vida, i en el de la necessària solidaritat intergeneracional per garantir la sostenibilitat del sistema a llarg termini.

En aquest nou pacte social serà bàsic també reforçar aspectes ètics com el no acarnissament terapèutic o les cures pal·liatives, i incloure'n de nous, com la regulació de la mort digna.

Des de la secretaria de Salut del PSC volem fer una crida a la ciutadania, en virtut d'aquesta coresponsabilitat: la defensa de la salut com a dret bàsic i elemental és un patrimoni de tots i totes, i no pas, ni únicament, dels partits polítics. Des del PSC estem oberts a rebre tota la informació, totes les idees i tots els greuges que se'ns vulguin fer arribar per tal de poder-los canalitzar a través de la nostra acció política.


Web de Salut