Secretaria de Polítiques de DiscapacitatEls i les socialistes defensem un model de societat que faci possible que les persones amb discapacitat, que són en primer terme persones, puguin exercir els mateixos drets que el conjunt de la ciutadania i gaudir de les millors condicions de vida possibles.

Dotarem al Partit d'una infraestructura per assentar les bases d'una "nova cultura de les capacitats", que valori les persones pel seu valor com ésser humà, on les capacitats de qualsevol persona estan per sobre de les seves discapacitats; impulsi i afavoreixi un enfocament social integral, trencant amb el model assistencial i paternalista de la dreta; i redueixi el risc d'exclusió i aïllament social que pateixen actualment les persones amb discapacitat. No hem d'oblidar que allò que incapacita a les persones no és la seva discapacitat, sinó la societat, amb les seves diferents barreres físiques, comunicatives i socials.

Treballarem amb l'objectiu de defensar que cada persona tingui l'oportunitat de decidir el seu projecte de vida d'acord amb els seus valors inherents, amb garantia d'equitat, justícia social i igualtat d'oportunitats, i fent valdre la seva autonomia personal.

Des d'aquesta perspectiva, la nostra missió, la nostra visió i els nostres valors específics en les polítiques de discapacitat són:
 
  • Missió: Promoure, impulsar i afavorir un enfocament social integral de les polítiques de discapacitat que valori la dignitat de la persona i les seves capacitats per damunt de la discapacitat. I, en conseqüència, promoure i donar suport a una nova cultura de les capacitats.
  • Visió: Desenvolupar polítiques transversals i integrals per aconseguir, de manera sostenible, una societat més inclusiva que permeti l'apoderament de les persones amb discapacitat i la seva plena inclusió social.
  • Valors: La dignitat, la llibertat, la igualtat d'oportunitats, la justícia social i la solidaritat.

Entre els objectius específics de la Secretaria volem destacar: estendre la nova cultura de les capacitats a través de la formació interna a tots els membres del Partit (càrrecs electes i orgànics, i militants i simpatitzants), potenciar la relació i participació amb les entitats representatives del sector en l'àmbit sectorial i territorial, i afavorir la implementació del model social de la discapacitat amb una perspectiva transversal, des de dins de l'organització cap enfora.