Secretaria de Món Rural i Sector Agroalimentari

El sector agroalimentari, com a motor de l’economia catalana, és estratègic per al futur de Catalunya. D’altra banda, a causa de la crisi econòmica, des del 2010, s’han agreujant les  desigualtats territorials entre les zones rurals i les àrees metropolitanes. La caiguda dràstica de les inversions i el replegament de serveis públics cap a zones urbanes està condemnant la competitivitat de les zones rurals i minvant la qualitat de vida dels seus ciutadans i les seves ciutadanes. 

Els i les socialistes catalans treballem per fer de Catalunya un país equilibrat i per fer-ho és imprescindible aplicar polítiques transversals i coordinades entre les diferents administracions adreçades a trencar l’actual tendència,  segons la qual la majoria de les comarques rurals de Catalunya pateixen empobriment, envelliment i despoblació.
Els grans eixos d’acció d’aquesta Secretaria són:
 
 1. En el Sector Agroalimentari:
  • Revertir l’augment de les desigualtats entre la gran indústria alimentària i els petits agricultors i ramaders
  • Fomentar la competitivitat de les explotacions com a garant de la continuïtat de petits productors agraris i ramaders
  • Fomentar la venda de proximitat i les denominacions d’origen
 
 1. En el Món Rural:
  • Denunciar la falta de polítiques de muntanya
  • Exigir la recuperació dels serveis públics essencials retallats, per exemple el  transport escolar gratuït, dotar de pressupost els hospitals rurals
  • Visibilitzar i posar en valor l’important paper de la dona en el món rural
  • Millorar la gestió forestal com a oportunitat per generar riquesa

Web Sector agroalimentari i Món rural