Secretaria de Justícia, Serveis Públics i Funció Pública

Imatge il·lustrativa de ''
Els i les socialistes catalans entenem la justícia com un dret de ciutadania. El nostre model es basa en la igualtat d’oportunitats i la prevenció de la conflictivitat social, i és oposat a la privatització de serveis, l’eliminació del funcionariat i la desregulació de la seguretat jurídica.
 
En els darrers anys, la justícia està centrant el debat públic. Per un costat, la politització de la justícia o la judicialització de la política. De l’altre, l’actuació judicial davant temes de rellevància pública, i sobretot mediàtica, l’accés a l’administració de justícia i l’eficàcia i l’eficiència en la seva execució han contribuït a posar en qüestió el model judicial i, fins i tot, han posat en dubte la mateixa legitimitat del tercer poder de l’Estat de Dret, el Poder Judicial.
 
D’altra banda, la greu situació d’emergència social que pateixen avui els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya clama d’uns servis públics forts, capaços i amb capacitat que donin resposta a les seves demandes. Els serveis públics i les treballadores i els treballadors públics han esmorteït els efectes de la crisi sobre la nostra societat i afeblir-los ha minvat la seva qualitat i eficàcia, i ha increment el risc de fractura i exclusió. La realitat avui és que tenim més problemes socials i més afectats, però menys recursos humans i tècnics per fer-hi front. 
 
Davant d’aquesta situació, els i les socialistes catalans proposem un nou model de Justícia que sigui capaç de superar els problemes estructurals que pateix actualment. Treballarem per una justícia més pròxima, eficaç i eficient; una justícia accessible a tothom en què els conflictes es resolguin de manera justa i en un temps raonable. Alhora, també apostem per un nou model d’administració pública al servei de les persones que es regeixi pels principis d’eficiència, eficàcia, transparència, avaluació i retiment de comptes. I per fer-ho possible, des de la Secretaria de Justícia, Serveis Públics i Funció Pública treballarem pel diàleg constant amb els diferents actors jurídics i de l’administració pública i per afrontar un debat participatiu i ambiciós sobre la reforma estructural del sector públic català, amb l’objectiu d’acordar una administració pública moderna, transparent, àgil i eficaç al servei de la gent. 

Web sectorial Justícia