Secretaria d'Economia, Emprenedoria, Treball i Economia Col·laborativa

Les polítiques econòmiques i socials estan molt entrellaçades amb els valors del socialisme: la llibertat, la justícia social i la igualtat, i la solidaritat. L’activitat econòmica i el seu creixement són essencials per a l’accés de les persones a la renda, alhora que també són una font d’aportació de recursos per a l’acció social en el necessari reequilibri per minimitzar les desigualtats entre les persones.
 
Els i les socialistes catalans defensem un creixement econòmic sostenible que junt amb la innovació social són el camí per marcar una sortida de la crisi econòmica més justa socialment. Treballem per situar el PSC com a referent de l’alternativa transformadora viable i d’esquerres a la política econòmica neoliberal que fomenta la desigualtat.
 
Volem una societat que ofereixi oportunitats a les persones i, per a nosaltres, la creació d’ocupació ha de ser el nucli de la política econòmica del país. Defensem la garantia de drets; un marc de relacions laborals inclusiu; uns agents econòmics i socials compromesos; unes polítiques, serveis i prestacions que promoguin l’equitat i la igualtat d’oportunitats; i el treball de qualitat, generador de drets i obligacions.
 
Des d’aquesta Secretaria, treballem per assolir els següents objectius:
 
  • Oferir una alternativa real a les conseqüències de la crisi i als efectes que els canvis socials i econòmics estan produint sobre moltes persones, agreujant les desigualtats.
  • Recuperar la confiança en les nostres possibilitats i en el nostre model empresarial i d'emprenedoria, de teixit industrial i productiu. Per això, dins de la reflexió sobre el mercat de treball, volem liderar el debat sobre els models de serveis, models d’empresa i sistemes públics de protecció i la defensa d’un model català de creixement, que aposti per un paper determinant del sector públic amb l’objectiu d’impulsar la innovació i un creixement que serveixi al conjunt de la societat. 
  • Defensar el federalisme econòmic fiscal i un model estable de finançament dels serveis a Catalunya. En aquest sentit, defensem una política fiscal que incrementi la recaptació i la progressivitat en el marc d’un model que reparteixi de forma justa les càrregues impositives i permeti obtenir els ingressos suficients per finançar els serveis públics de benestar i un creixement sostenible.


Web d'Economia
Web Ocupació