Secretaria d'Acció Política

La secretaria d’Acció Política, recollint el mandat del XIIIè Congrés del PSC, té com a funció principal contribuir a ser una instància que col·labori en la definició i gestió de les estratègies d’intervenció política dels i les socialistes catalans a les institucions on tenim representació - Parlament de Catalunya, Corts Generals i Parlament Europeu -, així com en els municipis d’arreu de Catalunya en què estem presents, ja sigui al capdavant dels governs locals com a l’oposició.

Per a nosaltres, socialistes i progressistes, els poder públics han d’erigir-se com els instruments idonis per aconseguir que les nostres activitats de protesta i la construcció de noves propostes, adreçades a millorar el benestar dels ciutadans i les ciutadanes, serveixin per oferir espais i idees i també per recuperar la confiança perduda, en el marc d’una acció política coherent i cohesionada d’acord amb els objectius i programes definits pel conjunt del Partit.

És per això que, des de la secretaria d’Acció Política, treballem per contribuir en la definició de l’estratègia política i dissenyar la creació de nous espais de relació amb les organitzacions socials i institucions, que permetin fer viable i visible el nostre projecte polític; assegurar la unitat i coherència del nostre missatge polític; i impulsar espais de diàleg amb altres actors socials i polítics, que ens permeti concretar i consolidar la nostra acció política.