Fes-te Interventor o Interventora

AJUDA'NS A GARANTIR UNES ELECCIONS NETES

Fes-te Interventor o Interventora


 

Què és un interventor-interventora?

És un ciutadà o ciutadana que col·labora amb un partit polític de forma desinteressada per garantir la netedat del procés electoral.

Qui ho pot ser?

Qualsevol ciutadà o ciutadana que estigui inscrit en el cens electoral. No cal, però, que ho sigui a la mateixa província on desenvoluparà la seves tasques.

Quina és la seva funció?

L'interventor o interventora forma part de la mesa electoral i pot participar en les seves deliberacions amb veu, però sense vot. Ha de ser present en el moment de la seva constitució i durant el temps de votació per verificar que no es produeixen irregularitats. També ha de ser present i verificar l'escrutini dels vots emesos, la correcta redacció de les Actes d'Escrutini i Sessió i recollir-ne una còpia de cada.

On voten?

Votaran a la mesa on estiguin acreditats o acreditades. Si estan censats o censades en una altra província hauran d'exercir el seu dret mitjançant el vot per correu.

Quins drets tenen?

Els treballadors i treballadores per compte d'altri i els funcionaris i funcionàries que acreditin la seva condició d'interventors o interventores tenen dret a un permís retribuït de jornada completa durant el dia de la votació i a una reducció de la jornada laboral de cinc hores el dia immediatament posterior.


SI VOLS UNES ELECCIONS NETES, SI VOLS QUE EL POBLE REALMENT TINGUI LA DARRERA PARAULA EL 21 DE DESEMBRE:

FES-TE INTERVENTOR O INTERVENTORA! Fent Click aquí