Un desenvolupament econòmic dinàmic en un territori sostenible

Tot i la recuperació econòmica dels darrers dos anys, ens trobem en un moment de molta incertesa arran de la DUI, que s’està traduint en una reducció del consum i en la sortida d’empreses. Amb les polítiques del govern del PdCAT i ERC s’han incrementat les desigualtats, mentre es reduïa considerablement la despesa en serveis públics, i s’han produït canvis profunds en el món laboral que han donat lloc a més precarietat i més pobresa laboral. Necessitem una Catalunya segura jurídicament per retornar la confiança, crear llocs de treball estables i de qualitat, reduir les desigualtats socials, redistribuir correctament la riquesa que generem i fer una economia moderna i sostenible.

Perquè tornin les empreses i en vinguin més

En els 6 primers mesos de govern plantejarem a organitzacions empresarials i sindicats un Acord per l'estabilitat i la confiança que garanteixi l'estabilitat política i la seguretat jurídica. Un acord que mostri al món una societat travada, diversa i unida front les adversitats i vers les oportunitats. Un acord que ens permeti recuperar novament la confiança en nosaltres i el crèdit reputacional perdut davant el món. Un acord que faciliti el retorn de les empreses que han traslladat la seva seu social fora de Catalunya i, en força casos, també el domicili fiscal i que en puguin venir moltes més.

Agenda pel Treball i les Noves Oportunitats

De manera immediata iniciarem el diàleg amb els agents socioeconòmics i el món local i aprovarem un programa marc d’ocupació i reactivació econòmica sostenible, amb l’objectiu de reduir l’atur generant 50.000 llocs de treball addicionals als que crea el creixement econòmic, especialment en ocupacions verdes, i contribuir a fer un teixit productiu més sostenible, prioritzant l’ocupació dels joves i de les persones aturades de llarga durada.

Per combatre l’abús i l’explotació laboral

Posarem en marxa un Pla Especial d’Inspecció Laboral que perseguirà i sancionarà les pràctiques empresarials abusives i que fan competència deslleial a aquelles empreses que compleixen amb el conveni col·lectiu i cotitzen totes les hores de treball, per regularitzar fins a 100.000 contractes de treball actualment precaris o en situació irregular.

Ingressos suficients per als serveis públics i el progrés social i econòmic

Impulsarem una Reforma fiscal orientada a assolir un sistema impositiu més just i progressiu que ens permeti incrementar els ingressos fiscals propis (IRPF, successions i donacions, impost de patrimoni i fiscalitat verda), al temps que exigirem mesures per combatre el frau i la elusió fiscal, amb l’objectiu de dotar de manera suficient els serveis públics i garantir el progrés social i econòmic. Amb aquests ingressos i gastant més eficientment, recuperarem el nivell de despesa en serveis públics d’abans de les retallades.

Davant la realitat del canvi climàtic

Desenvoluparem polítiques de mitigació i impulsarem la transició energètica per pal·liar el seu impacte: aprovarem un Pla d’Acció català contra el canvi climàtic (2018/2025) i treballarem per la mobilitat sostenible, amb l’objectiu de garantir la qualitat de l’aire, facilitant el canvi al vehicle elèctric i millorant el transport públic.

Infraestructures adaptades al territori

Que siguin útils amb capacitat per atraure inversions i contribuir al creixement econòmic. Garantirem un disseny intel·ligent i la gestió compartida de les infraestructures de l’Estat a Catalunya, recuperant el nivell d’inversió previst a l’Estatut, prioritzant, especialment, la millora de la xarxa de Rodalies i el Corredor Mediterrani.

Apostem per la Innovació

Una política d’innovació integral prioritzant missions socials, econòmiques i ambientals per transformar el país. Aliances que inspirin i potenciïn la transformació dels nostres sectors madurs cap als nous mercats emergents, que crearem conjuntament govern, empreses i l'entramat d'organitzacions que es dediquen a aportar valor al nostre país. Ho farem identificant i construint tres aliances innovadores que suposaran un projecte col·lectiu, que ens defineixen com a país i com a societat i esdevinguin motiu d'il·lusió, orgull i optimisme:

  • Aliança per l’habitatge del present i del futur.
  • Aliança per l’alimentació saludable.
  • Aliança per la mobilitat sostenible.

Preservar l’equitat territorial

Farem una nova Llei catalana de territori i urbanisme, que permeti desenvolupar un urbanisme sostenible, limiti l'expansió del territori urbanitzable, preservi els espais naturals i el litoral, aposti per unes ciutats compactes, permeti la seva renaturalització i contempli la instal·lació de les noves infraestructures energètiques renovables, necessàries per implantar un nou model que prioritzi les energies renovables i fomenti l’autoconsum.

L’ICF, un autèntic instrument públic d’inversió

Mobilitzarem recursos a través de l’ICF per impulsar i fer viables projectes d’R+D+i en tres línies prioritàries:

  • La reconversió industrial basada en les aliances innovadores
  • L’impuls de la PIME innovadora
  • La internacionalització. Aquesta inversió prioritzarà la col·laboraració amb universitats i centres tecnològics.

Una universitat més accessible

Per protegir i garantir l’ensenyament superior i universitari català, reduirem un 30% el cost de les matrícules i facilitarem el retorn social del coneixement que es genera a la universitat, garantia d’excel·lència i prestigi. Incrementarem el finançament públic, arribant progressivament al compromís europeu del 3% del PIB.