Comissió d'Ètica i RegistreLa Comissió d'Ètica i Registre és l'encarregada de vetllar pel compliment de les disposicions de la Carta de Conducta, Participació i Qualitat Democràtica i del Codi Ètic. 

El Congrés del Partit elegeix una Comissió formada per un president o una presidenta, dos vocals i dos suplents. Ret comptes de la seva gestió davant del Congrés Ordinari del Partit i cada vegada que el Consell Nacional ho demani. 

Si vols posar-te en contacte amb la Comissió d'Ètica i Registre del Partit pots fer-ho a través d’aquest formulari.

Pots consultar aquí els Estatuts i el Codi Ètic del PSC.