Cada dia és 8M - 20 a 26 de novembre

“Si el estado tuviera perspectiva de género, si fuera entonces más democrático, no habría tolerancia social a la violencia hacia las mujeres y por lo tanto al feminicidio”

Marcela Lagarde i dels Rius
 

AGENDA

Amb motiu del Dia internacional per a l’eliminació de la violència contra les dones es celebren multituds d’actes institucionals, socials i polítics arreu del territori.

SUGGERIMENT

No són sexis, són nenes
Les fotografies en què l'actriu Millie Bobby Brown, de 13 anys, apareix vestida d'adulta han tornat a posar sota el focus la hipersexualització de les menors.
El fenomen, amplificat per les xarxes sociale, té repercussions sobre la identitat, l'autoestima i la salut