Cada dia és 8M - 2 de març

Conserva gelosament el teu dret a reflexionar, perquè fins i tot el fet de pensar erròniament és millor que no pensar en absolut.

Hipàtia - Wikipedia