Reclamem al Govern desplegar les mesures del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere

  • Beatriz Silva
  • Actualitzat:
  • Creat:

PSC-Units reclama desplegar les Unitats de Valoració Forense Integral, "eines clau per mesurar el risc de les dones víctimes de violència masclista i decidir sobre custòdies o règims de visites"

Aquesta tarda la diputada de PSC-Units, Beatriz Silva, ha presentat a la comissió d'igualtat una bateria de propostes per avançar en la igualtat efectiva entre homes i dones i en la lluita contra la violència de gènere.

Silva ha reclamat al Govern garantir el desplegament d'aquelles mesures del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere que depenen de competències de la Generalitat. En aquest sentit, la diputada socialista ha recordat que el passat 18 d'octubre Catalunya va rebre 12,'8 milions d'euros pel desplegament de mesures del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere "el que representa el 75% dels diners pressupostats per 2018" i que ja s'han iniciat els tràmits per transferir el 25%. Per Silva aquests 12'8 milions d'euros poden servir per implementar "una de les mesures més urgents" com són les Unitats de Valoració Forense Integral (UVIF) "eines clau per mesurar el risc de les dones víctimes de violència masclista i decidir sobre custòdies o règims de visites" i que haurien d'estar ja desplegades en la seva totalitat al setembre de 2019.

La diputada socialista també ha reiterat la necessitat de crear un pacte català contra la violència masclista, denunciant que a Catalunya les polítiques adreçades a les dones s'han retallat fins a un 31,59% des de 2010. Per Silva "la violència masclista és una qüestió estructural i tots els partits polítics i el govern de la Generalitat han de comprometre's a elaborar un pacte que prioritzi la lluita per erradicar-la". En aquest sentit la diputada socialista ha presentat diferents mesures a implementar en diversos àmbits com són l'educació (potenciar la coeducació en el sistema educatiu, promoure campanyes de joc no sexistes als centres escolars, incloure la perspectiva de gènere en la formació del professorat, etc.), la sensibilització i la prevenció, en l'atenció a les víctimes, en l'àmbit pressupostari, dels mitjans de comunicació i de l'ocupació (combatre la discriminació i assetjament sexual, implantar plans d'igualtat i fomentar la inserció sociolaboral de les dones víctimes) i ha recordat que hi ha diverses comunitats com València, Andalusia i les illes Balears que tenen els seus pactes funcionant i que "no hi ha raons perquè Catalunya segueixi sense dotar-se d'una eina fonamental per lluitar contra aquesta xacra".

Des de PSC-Units també s'ha demanat impulsar l'ús d'un llenguatge no sexista en la tasca institucional. Per citar un exemple la diputada Silva ha recordat la conversa telefònica que es va fer pública el passat mes de març on l'exsecretari d'Hisenda de la Generalitat i diputat d'ERC, Lluís Salvadó, especulava sobre la cerca d'una dona per ocupar el càrrec de Consellera d'Ensenyament utilitzant un llenguatge i conducta sexista "que va en contra de la legislació vigent en matèria d'igualtat." Per aquest motiu, Silva ha portat al Parlament una proposta de resolució, que ha estat aprovada, on s'insta el govern a garantir l'ús d'un llenguatge no sexista i a adoptar mesures sancionadores en cas que hi hagi conductes i expressions per part dels membres del govern i alts càrrecs qe puguin ser considerades masclistes.

Per la diputada socialista, "la lluita contra la violència exercida contra les dones ha de ser una prioritat per tota la societat i en tots els àmbits". D'aquesta manera, i davant la presentació dijous de la pel·lícula "El proxeneta" de Mabel Lozano, que comptarà amb la presència, entre altres, de les alcaldesses socialistes Núria Parlon, Lluïsa Moret i Raquel Sánchez, Silva ha recordat que la Llei 5/2008, del 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista reconeix que la violència masclista es pot manifestar en el tràfic i explotació sexual de dones i nenes i ha demanat reconèixer l'explotació sexual i el proxenetisme com una forma brutal de submissió de les dones i una nova forma de violència masclista, així com impulsar polítiques que garanteixin l'atenció, protecció i recuperació de les dones i infants que han estat explotades sexualment.

Paraules clau: