“La dependència a Catalunya segueix sent un desastre per la incompetència del Govern”

El XXI Dictamen de l’Observatori de l’Associació Estatal de Directores i Gerents en Serveis Socials aporta dades certament preocupants en relació amb la situació de la dependència a Catalunya. Aquest dictamen confirma que es mantenen les desigualtats entre territoris en relació amb la cobertura i amb les models de gestió. Només set comunitats autònomes augmenten la seva puntuació respecte a l’any anterior. Catalunya compta amb el pitjor sistema d’atenció a la dependència d’Espanya, amb 1.4 punts (la mitjana estatal es de 4 punts).

 

Segons el portaveu adjunt del Grup Socialistes-Units per Avançar, Raúl Moreno, “la dependència a Catalunya segueix sent un desastre. Els socialistes ja vam advertir en el seu dia que la tardança a reprendre les valoracions després de l’Estat d’Alarma incrementaria la llista d’espera. El mateix Govern que ara vol repetir, no va fer cas. Cal un canvi”.

 

Segons el dictamen, Catalunya té 73.386 persones amb dret reconegut en espera d’atenció. A més, es troba entre les nou comunitats autònomes que no van mantenir la taxa de reposició de beneficiaris en el darrer any, disminuint-la en un 4.2%.  Només quatre comunitats autònomes van augmentar el nombre de persones reconegudes en situació de dependència. Catalunya, però, és segona en retrocés, situant-se la xifra en 9.663 persones menys. Cal afegir que Catalunya va acabar l’any 2020 amb 6.796 persones beneficiàries de prestacions menys que a l’inici de l’any, incrementant-se també en 0.1 punts la llista d’espera.

 

Moreno considera que “la COVID ha complicat el procés, però tot i així, Comunitats Autònomes amb els mateixos problemes pressupostaris han fet una bona gestió. Els nous PGE redueixen l’infrafinançament de sistema heretada del PP, però en el cas català el problema no és d’inversió, és d’incompetència”.

Comparteix: