"Si no s’incrementa el ritme d’inversions, la congestió d'algunes infraestructures s’agreujarà"

  • Jordi terrades
  • Actualizado:
  • Creado:

Jordi Terrades diu al conseller que “la bilateral d’infraestructures amb l’Estat no la van enfocar bé, i hi van assistir amb objectius diferents dins del propi Govern”

El portaveu de territori i sostenibilitat del Grup Socialistes-Units per avançar, Jordi Terrades, ha dit al conseller que “una inversió mal dimensionada en infraestructures frenarà el creixement de Catalunya i de retruc el de tot l’Estat. Les infraestructures han d’estar i han de tenir una clara orientació cap a l’economia productiva i el servei públic, per millorar les condicions de vida de totes i tots. Si es manté aquesta baixa inversió pública a Catalunya, la competitivitat de l’economia catalana i la qualitat de vida en general seran les grans perjudicades, i perdrem oportunitats de crear llocs de treball i benestar”. En aquest sentit ha indicat al conseller que “la bilateral d’infraestructures amb l’Estat no la van enfocar bé, i hi van assistir amb objectius diferents dins del propi Govern”.

 

Durant la seva interpel·lació al Govern sobre infraestructures, Terrades ha recordat al conseller que “l’administració que fa més inversió a Catalunya és la local. Del total d’obres licitades, el 60 per cent correspon a aquestes administracions, només un 25 per cent del total correspon a la Generalitat. Senyor conseller, si no s’incrementa el ritme d’inversions, la congestió que ja s’observa en algunes infraestructures s’agreujarà. S’han d’adoptar mesures per gestionar la demanda i posar-nos d’acord en el ritme d’inversions en les infraestructures estratègiques”.

 

Segons el diputat socialista, “Catalunya manté necessitats significatives en infraestructures de transports, mancances en el manteniment de les ja existents, i dèficits en infraestructures i equipaments per a les ciutadanes i els ciutadans, especialment en aigua, telecomunicacions, sanitat, educació i infraestructura verda”. “Vostès tenen competències en xarxa viària, xarxa ferroviària, i plataformes logístiques, totes o moltes complementàries del corredor mediterrani. Senyor conseller, no coneixem cap tipus de planificació, ni priorització, ni calendaris d’execució”, ha conclòs.

 

 

Palabras clave: