Niubó a Bargalló: “A dia d’avui, encara no ha estat capaç de passar de les paraules als fets”

  • Actualizado:
  • Creado:

La portaveu d’Educació denuncia que ”l’etapa educativa 0-3 segueix abandonada per part del govern de la Generalitat, que en té la competència exclusiva. I ja portem així sis cursos”

La portaveu d’Educació del grup Socialistes-Units per Avançar ha interpel·lat avui el Govern sobre polítiques educatives i li ha dit al conseller que “valorem positivament el canvi de discurs que hem percebut des del seu inici en el Departament respecte els seus predecessors de Convergència i actuals socis de govern. Ara bé, Conseller, vostè a dia d’avui encara no ha estat capaç de passar de les paraules als fets, i no hi ha res en el terreny dels fets, excepte el canvi de nom del Departament, que el distingeixi de les polítiques educatives que feia Irene Rigau”. “En primer lloc, i potser el més greu. Més d’un any després que el govern aprovés, l’octubre de 2017, el decret d’escola inclusiva, vostè ha reconegut públicament que no estan aplicant el decret. Conseller, el seu govern no garanteix l’escola inclusiva”, ha afegit.

 

“Pot garantir uns mínims d’atenció per l’alumnat amb NEE, però en bona part dels casos, una atenció insuficient. Cal un canvi de paradigma que va molt més enllà, i que suposa passar d’atendre només les necessitats més urgents, a un sistema inclusiu que doni resposta a la totalitat dels reptes. Però és que estem molt lluny d’això, estem molt lluny del model que dibuixa el propi decret d’inclusiva. I és evident que per això calen més recursos”, ha indicat.

 

Segons la portaveu socialista, ”l’etapa educativa 0-3 segueix abandonada un cop més per part del govern de la Generalitat, que en té la competència exclusiva. I ja portem així sis cursos. Vostè s’ha compromès públicament a recuperar la coresponsabilitat del govern en el finançament de les escoles bressol de cara al proper curs, però la xifra que ha fet pública que contindrien els pressupostos seria clarament insuficient, 20 milions d’euros. Caldria, com a mínim, quadruplicar aquesta xifra per garantir el sosteniment de les llars d’infants”. “Per això li demanem que es mogui, que busqui recursos. I em sembla que se li ha afegit un problema, que les diputacions provincials controlades pels seus socis de govern no han inclòs cap partida pel finançament de les escoles bressol municipal de cara al proper exercici pressupostari. Conseller, suposo que és conscient que amb 20 M d’€ no hi ha acord possible”, ha dit.

 

“En tercer lloc, segregació escolar. Catalunya està entre els 10 països amb més segregació escolar d’Europa. Segons dades de l’OCDE, avui l’origen social a Catalunya pesa més sobre els resultats escolars del que ho feia l’any 2003. I com vostè sap, aquest és un indicador clau que posa de manifest la manca d’equitat del sistema educatiu. Altres dades també així ho indiquen: la correlació molt alta entre abandonament escolar prematur i alumnat de famílies amb menys recursos”. Per tot això, Niubó ha demanat al Conseller “determinació més enllà de la signatura del pacte contra la segregació que impulsa amb el Síndic, que el doti pressupostàriament i que prengui altres decisions com l’aprovació d’un nou decret d’admissió que fomentin millores en equitat”.

 

Finalment, ha demanat al conseller que “garanteixi un espai de migdia que va molt més enllà del servei de menjador, que és educatiu i que ha de ser de qualitat i inclusiu”, i l’ha instat a “recuperar els menjadors als instituts”.

 

Palabras clave: