La prosperitat del nostre país és incompatible amb el sever desequilibri territorial

  • MIQUEL ICETA
  • Actualizado:
  • Creado:

Miquel Iceta alerta que els darrers incendis a la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues han posat sobre la taula no només mancances en els cossos de Bombers i Emergències sinó també en la gestió del territori

El president del grup parlamentari Socialistes-Units per Avançar, Miquel Iceta, ha alertat avui sobre les mancances que han posat de manifest els incendis dels darrers dies a les comarques de la Ribera d’Ebre, el Segrià i les Garrigues. “Un cop extingit l’incendi, que és quan toca, i no abans, i des del convenciment que la reacció va ser correcta, volia preguntar-li quina és la valoració del govern sobre la nostra capacitat col·lectiva per prevenir i apagar incendis d’aquesta naturalesa, i sobre el procés per rescabalar les famílies i territoris afectats”, ha exposat inicialment el president del grup socialista.

 

Miquel Iceta ha aprofitat la pregunta per posar de manifest les mancances que, a parer del grup, han deixat en evidència els focs. Mancances a nivell de personal i efectius i relacionades amb les seves condicions de treball i també pel que fa a la gestió del territori. “Manca de material divers, vehicles i equipament dels bombers, necessitat de renovar alguns parcs de bombers i crear-ne de nous, cansament i desmotivació del cos de bombers, i desatenció i desmotivació del nostre sistema d’emergències”, per una banda, i “mancances en la gestió del territori” de l’altra. “Parlem de despoblació, d’envelliment, d’empobriment i d’abandó del territori, d’una concentració de la inversió privada en la regió metropolitana de Barcelona i d’una caiguda dràstica de la inversió pública en les zones rurals, que arriba fins i tot a una reducció del 80% des del 2010. Mancances importants en la gestió dels boscos, dels camins rurals i dels regs”.

 

President, ens cal una resposta integral a aquesta problemàtica, una resposta coordinada amb el conjunt d’administracions. La prosperitat del nostre país és incompatible amb el sever desequilibri territorial tants cops denunciat. I correspon al govern prendre les oportunes iniciatives per revertir una situació especialment preocupant i que s’ha de fer ràpidament si no volem malmetre el país”, ha conclòs el president del grup parlamentari Socialistes – Units per Avançar.

 

Pregunta al Govern sobre el canvi climàtic

En el torn de preguntes a l'Executiu el diputat Jordi Terrades ha alertat que sense contaminació atmosfèrica, "les nenes i els nens que neixen avui, tindrien una esperança de vida 20 mesos superiors a la que tindran" i que els problemes associats al canvi climàtic "els estem agreujant amb les activitats econòmiques de l’actual model". Terrades ha recordat que el proper mes de gener hauria d'entrar en funcionament, el que fins ara el govern no s’ha atrevit a implementar, restriccions als vehicles privats més contaminants, a les zones de baixes emissions i s'ha preguntat si el transport públic podrà aguantar o col·lapsarà davant la gran quantitat de cotxes que deixaran de circular. El diputat socialista també ha alertat al conseller Calvet que "està molt bé fer declaracions però seria millor adoptar compromisos conjuntament" i li ha proposat que el Govern "convoqui i lideri una nova cimera climàtica a Catalunya", una proposta a la qual el conseller ha respost dient que “recollia el guant”.

 

 

Palabras clave: