"La nostra cultura és una de les més importants del món, i per això exigeix altura de mires"

  • Actualizado:
  • Creado:

El Grup Parlamentari Socialista registra una Proposició no de Llei al Congrés per impulsar un Pacte d'Estat per a la cultura

El Grup Parlamentari Socialista ha registrat al Congrés una Proposició no de Llei per impulsar un Pacte d'Estat per la cultura que protegeixi i impulsi l'activitat cultural, contribueixi al desenvolupament de les indústries culturals i de la creativitat, permeti al sector augmentar la seva influència en la societat, afermi un model sostenible de creixement i faci costat als creadors i artistes.

El diputat del PSC al Congrés i portaveu de Cultura del Grup Parlamentari Socialista, Marc Lamuà, ha explicat que "la nostra cultura és una de les més importants del món, i per això exigeix altura de mires", i ha insistit que "ha de ser considerada una gran oportunitat i un recurs inesgotable de creació, de valor econòmic i social".

"El ministre Uribes va proposar a la conferència sectorial amb les CCAA un gran Pacte d'Estat per la cultura, ara el Grup Parlamentari Socialista recull el guant i creu que hauria de ser una prioritat", subratlla Lamuà, que ha definit la cultura com "un pilar essencial del nostre benestar".

El portaveu ha recordat que "es requereix un gran pacte social, polític i institucional per a la cultura que atengui la seva doble dimensió, com a dret i com un recurs d'enorme potencial per promoure un model sostenible de desenvolupament econòmic".

Lamuà ha destacat que "és important que es comenci a articular la part política d'aquest gran pacte al Congrés, i que des del ministeri s'iniciï la coordinació amb totes les institucions", que segons el portaveu hauran de ser actors essencials i proactius.

Exposició de motius

En l'exposició de motius de la proposició no de llei, el Grup Parlamentari Socialista sosté que "en la cultura tenim una gran oportunitat d'impuls econòmic i de creació d'ocupació, passant a ser un sector determinant pel canvi de model de creixement que tingui en el talent, el coneixement i la creativitat els seus principals fonaments de creixement", i explica que aprofitar l'enorme potencial de la cultura "exigeix posar l'accent més important en el paper dels artistes, creadors i treballadors de la cultura, aportant-los unes condicions justes, ajustades a la seva realitat i amb garanties eficaces".

"El Govern de l'Estat i el Grup Parlamentari Socialista estan disposats a liderar aquest gran Pacte de país per la cultura, però, en aquest context de crisi total, és necessari que aquest Pacte el fem entre tots, comprometent-nos a mantenir un diàleg obert amb les altres formacions polítiques, amb representants del sector de la cultura i amb els governs territorials", insisteixen els socialistes en l'exposició de motius. Així mateix, també recorden que mentre aquest pacte d'Estat per la cultura s'aconsegueix, i amb la finalitat de minimitzar els greus perjudicis que ha provocat la crisi de la COVID-19, el Govern de L'Estat ha aprovat un paquet de mesures destinades a fer costat al sector cultura.

Palabras clave: