És necessari revisar i reforçar el sistema d'atenció a les persones en situació de dependència

  • Actualizado:
  • Creado:

El Grup Socialista registra al Congrés una Proposició no de llei per reforçar el sistema d'atenció a les persones en situació de dependència

La diputada del PSC al Congrés i portaveu de Drets Socials del Grup Parlamentari Socialista, Sònia Guerra, ha registrat al Congrés una Proposició no de llei, pel seu debat a la Comissió de Drets Socials i Polítiques Integrals de la Discapacitat, amb l'objectiu de revisar i reforçar el sistema d'atenció a les persones en situació de dependència.
 

"La COVID-19 ha atacat a les persones grans de la nostra societat, sobretot a aquelles que vivien en residències", ha explicat la portaveu, que ha destacat que el 75% de les persones que viuen en residències són majors de vuitanta anys.
 

Guerra ha subratllat que la crisi sanitària de la COVID-19 "ha fet patent les retallades de la dreta al Sistema de Benestar que els socialistes portem denunciant fa anys". "Les polítiques de cures no poden basar-se en l'obtenció de beneficis a costa de la salut, el benestar i la seguretat de la ciutadania", ha insistit.
 

Per això, i a conseqüència de la crisi sanitària, la portaveu ha explicat que "és necessari revisar i reforçar el sistema tradicional d'atenció a les persones en situació de dependència", així com, "actualitzar i assegurar una adequada capacitat de prestació de cures que generi un continu assistencial que posi a les persones grans al centre de les polítiques sanitàries, assistencials i de cures".
 

Guerra ha recordat que els socialistes ja van situar la dependència al centre de l'agenda política amb la llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, aprovada l'any 2006. Una llei que, segons la diputada, va suposar "un punt d'inflexió per les persones dependents, per les seves famílies, i sobretot per les dones de la família".
 

Exposició de motius
 

En l'exposició de motius de la Proposició no de llei, el Grup Parlamentari Socialista sosté que la Llei de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a la Dependència, "atenia les necessitats d'aquelles persones que, per trobar-se en situació d'especial vulnerabilitat, requerien suport per desenvolupar les activitats essencials de la vida diària".
 

"Catorze anys després de la seva aprovació, anys en els quals s'hagués necessitat una major inversió en la implementació de la llei, una pandèmia mundial, la COVID-19, ha atacat de manera contundent la nostra societat, i en concret a les persones grans, el perfil més vulnerable", expliquen els i les socialistes en l'exposició de motius de la iniciativa. És per això que, "davant aquesta situació, l'atenció a aquest col·lectiu de població es converteix en un repte ineludible pels poders públics, que requereixen una resposta ferma, sostinguda i adaptada a l'actual model de la nostra societat", conclouen.

Palabras clave: