El nou curs escolar consolida 10 anys d’involució educativa

  • Actualizado:
  • Creado:

Per la secretaria d'educació del PSC, iniciem un nou curs escolar seguint on érem, pitjor que al 2010, i consolidant una dècada d’involució educativa.

Comença un curs més caracteritzat per l’infrafinançament públic de l’educació a Catalunya, lluny del 6% que marcava la LEC, lluny de la mitjana de països del nostre entorn, a la cua d’inversió dels països de la OCDE, no s’han revertit encara les retallades, etc. ha denunciat avui la secretaria d'educació del PSC en la valoració del curs escolar que avui comença, en la que considera que no es pot fer tot de cop, però entre fer-ho tot i no tenir res de nou en ferm, més enllà de retòrica i més retòrica, hi ha un abisme.

Pels i les socialistes aquest inici de curs consolida la manca absoluta de compromís per part dels Governs de la Generalitat independentistes amb l'educació 0-3, ja que mentre destinen 0 € a escoles bressol públiques des de 2012, sí que segueixen mantenint les llars d’infants privades. Tampoc s'ofereix en general, en l'objectiu d’avançar cap a un veritable sistema educatiu inclusiu, una atenció adequada a l’alumnat amb NEE per manca de recursos, especialment personal de suport suficient (docent i no docent, en temps educatius no lectius com el menjador o extraescolars, etc.), i continua la manca de formació del professorat i/o d’assessoraments adequats i suficients.

Tampoc es veuen avenços significatius pel combat contra la segregació: què es fa per estabilitzar plantilles en centres de màxima complexitat?, i l’extensió de Plans educatius d’entorn? I les anunciades ajudes per a materials didàctics i de tecnologies d’aprenentatges i coneixement? I la promoció de l’escolarització plena i la lluita contra l’abandonament escolar? No hi ha cap vertader pla per, de forma conjunta amb les autoritats territorials, abordar seriosament l’absentisme escolar; ni avenços sobre un nou model que permeti abordar el temps del migdia com un espai educatiu més i plenament incardinat dintre del sistema escolar: res del nou decret de menjador (tot i la insuficiència d’un decret que sols aborda el “menjador escolar” i no l’espai educatiu de migdia), hereu d’una reforma des del 1996. I si que es  recupera el menjador a la secundària en els 25 instituts escola iniciats enguany, però amb la imprescindible despesa municipal en aquestes infraestructures, en manteniments i singularment en els subministres imprescindibles.

Pel que fa a les ratios, es continua amb les pràctiques de  solucionar a curt termini i de qualsevol manera la falta de places a cursos concrets, i amb dificultats dramàtiques a diverses poblacions de Catalunya.

Respecte un altre gran tema de “país”, com és la FP continuem amb una Llei sense desenvolupar, un debat permanent entre les competències de Treball i d’Educació, una aposta per la dual però combinat amb una creixent precarització de l’alternança i de la figura de l’aprenent,  un camí que clarament no és el que demanda una veritable aposta per una Formació Professional que encarna els reptes del segle XXI.

I finalment, el tema de les construccions escolars, encara molt insuficients en la capacitat de programació i especialment deficients en els terminis d’execució, i amb l’inici de pràctiques interadministratives molt perverses, on es commina als ajuntaments a haver-se de finançar obres noves i grans reformes, quan son competències exclusives de la Generalitat de Catalunya.

En definitiva, des de la secretaria d'educació del PSC es fa una valoració positiva dels pocs programes experimentals que són novetat enguany (servei comunitari, reforçament competències orals, batxillerat flexible, etc., etc.) però es considera que seguim on érem, pitjor que al 2010, i consolidant una dècada d’involució educativa.

Palabras clave: