El grup Socialistes i Units per avançar aconsegueix que s’aprovi una modificació de la Renda Garantida de Ciutadania

  • Actualizado:
  • Creado:

Raúl Moreno diu que ara “les dones víctimes de violència masclista que estan en un recurs residencial podran rebre la Renda, i també les persones sense llar que estan provisionalment fent ús del recurs residencial i les persones amb malalties mentals”

El grup Parlamentari Socialistes i Units per avançar ha aconseguit que s’aprovi al Parlament una proposició de llei de modificació de la Renda Garantida de Ciutadania en forma de lectura única. L’objectiu d’aquesta modificació és que al text de la llei quedi clar que aquelles dones víctimes de violència masclista que estan en un recurs residencial puguin rebre la Renda Garantida de Ciutadania. Tanmateix per aquelles persones sense llar que també estan de forma provisional fent ús de qualsevol recurs residencial i les persones amb malalties mentals.

 

Durant la seva intervenció al ple, el diputat Raúl Moreno ha afirmat que “l’objectiu de la Renda Garantida, com ja és conegut, és el d’assegurar els mínims d’una vida digna a les persones i unitats familiars que es troben en situació de pobresa, per tal de promoure llur autonomia i participació activa en la societat”.

 

“Atès aquest objectiu, els i les ponents de la llei vam entendre que aquelles persones que disposen d’una prestació pública o privada de servei residencial permanent de tipus social, sanitari o sociosanitari, tenien cobertes les seves necessitats bàsiques (alimentació, higiene, habitatge, entre d’altres). Ho vam fer pensant fonamentalment en persones grans, amb plaça de residència o en un sociosanitari, en forma de llarga estada i, per tant, no tindrien dret a rebre la Renda Garantida de Ciutadania”, ha indicat.

 

“Érem conscients de la dificultat que tots els col·lectius amb situacions d’exclusió estiguessin reflectits a la llei, per la varietat de les situacions social que tenim a Catalunya. Per això vam encabir a la llei l’article 7.3, que obre la porta a aquelles persones que, tot i no complir alguns dels requisits, poden rebre la Renda Garantida sempre que hi hagi un informe social que ho acrediti, si bé és cert que per aplicar-lo cal esperar a tenir un reglament aprovat”, ha dit.

 

Segons Moreno, amb la modificació de la Llei impulsada pel grup socialista “aquests col·lectius d’extrema necessitat no hauran d’esperar els més de 250 dies que previsiblement trigarà en aprovar-se el reglament i podran accedir a la prestació de forma immediata”. El diputat ha acusat el Govern d’aplicar la llei de forma restrictiva: “No hagués calgut aquesta modificació de la llei si tinguéssim davant in Govern més sensible, que pensés més en donar facilitats a col·lectius en exclusió social, que no poden esperar al desplegament d’un reglament etern. Si ells no poden esperar els grups parlamentaris hem de reaccionar i d’aquí el nostre interès en modificar la llei”.

 

 

Palabras clave: