Aprovem una moció per respondre a les necessitats urgents de l’educació pública

  • Esther Niubó
  • Actualizado:
  • Creado:

Esther Niubó afirma que al text “hem incorporat a tots els punts la necessitat que s’habiliti una partida suficient en el proper exercici pressupostari per a fer-ho possible”

El Parlament de Catalunya ha aprovat avui una moció del Grup Socialistes-Units per Avançar que “ha de servir d’estímul per donar resposta a les necessitats més urgents que té l’educació pública en aquests moments. Hem incorporat a tots els punts la necessitat que s’habiliti una partida suficient en el proper exercici pressupostari per a fer-ho possible”, en paraules de la portaveu d’Educació, Esther Niubó.

 

“Per al model d’escola inclusiva del qual avui estem lluny, calen més recursos, més formació del professorat per ajudar a la identificació i detecció precoç de trastorns que permeti iniciar abans els tractaments que evitin la travessia de fracàs escolar per la que passen molts infants durant cursos, per exemple, i més dotacions per personal docent i no docent fer possible el canvi de paradigma, en totes les etapes educatives i espais educatius siguin o no lectius. I, sobretot, no es pot continuar retallant en recursos que afecten directament l’atenció de l’alumnat amb NEE, com ha passat aquest curs. En aquesta moció plantegem mesures concretes per donar compliment i desplegar també el decret del propi Govern”, ha explicat.

 

En educació 0-3 anys, ha afegit Niubó, “acumulem massa cursos d’infrafinançament d’aquesta etapa educativa fonamental. En els darrers 7 anys, s’ha carregat aquest servei públic sobre les espatlles d’Ajuntaments i famílies, que actualment costegen més del 80% del cost de la plaça, i el govern ha de recuperar la seva coresponsabilitat en aquest àmbit de competències exclusives, aportant els recursos necessaris per assegurar tant el sosteniment de les llars d’infants com el retorn del deute pendent dels ajuntaments, que són molts més que els 20 M d’€ anunciats”.

 

Sobre el Pacte contra la segregació, la portaveu socialista ha indicat que “ens trobem davant un problema estructural, tenim dades alarmants com que Catalunya està entre els 10 països amb més segregació escolar d’Europa, amb una altíssima correlació entre famílies de rendes baixes i abandonament escolar prematur, i on el pes de l’origen social sobre els resultats escolars és avui més fort del que ho era l’any 2003”.

 

“Calen noves mesures d’admissió d’alumnat que fomentin l’interclassisme i suposin millores en termes d’equitat, i celebrem que aquesta mateixa setmana hagin aprovat l’eliminació de la puntuació addicional per resoldre situacions d’empat en el procés de preinscripció per alumnat amb familiars que havien estat escolaritzats al centre i que afavoria una determinada concentració social. I cal garantir que tots els centres que reben finançament públic, independentment de la seva titularitat, publiquin i informin sobre el règim legal de quotes, especialment del seu caràcter voluntari i no associat a l’escolarització. I si ens creiem de debò la necessitat d’actuar contra la segregació, cal també recuperar la 6a hora a totes les escoles, per acabar amb les diferències horàries amb la concertada”, ha assegurat.

 

Segons Niubó, això “també vol dir recursos: especialment pels centres educatius en un context socioeconòmic desafavorit, siguin d’alta o de màxima complexitat. Incrementar la partida destinada als ajuts per l’adquisició dels llibres de text i material didàctic, que suposa només un terç del que s’hi destinava el curs 2011-12. I mesures per reforçar les plantilles en aquests centres, amb estímuls si cal, aportant recursos en funció de les necessitats, per reforçar els projectes educatius i els equips docents”.

 

“Pel que fa als menjadors, els demanem que afrontin el problema i actuïn, no esperin que ho solucioni el proper govern. adoptin l’acord o normativa necessària per preservar un espai de migdia que és eminentment educatiu i que ha de ser inclusiu i de qualitat. I recuperin el servei de menjador als instituts. No pot continuar passant que un infant de 12 anys perdi el servei i la beca associada a aquest servei en el pas de sisè de primària a primer d’ESO. L’alimentació en aquesta etapa és fonamental per la salut dels joves. És una qüestió de voluntat política. En definitiva, els emplacem a actuar contra les desigualtats educatives. També treballant perquè el coneixement d’una tercera llengua no depengui de les possibilitats econòmiques dels pares per pagar extraescolars o estades a l’estranger”, ha conclòs.

 

Palabras clave: