Pol Gibert Horcas

Pol Gibert Horcas

Pol Gibert Horcas

  • Secretari de Treball Partit dels Socialistes de Catalunya Ampliar
  • Diputat Parlament de Catalunya
  • Portaveu a la Comissió Polítiques Digitals Parlament de Catalunya
  • Portaveu a la Comissió de Juventut Parlament de Catalunya
Ampliar
  • Representa a Vallès Occidental

Nascut a Sabadell el 4 d’abril de 1987

Diplomat en Ciències Empresarials per la Universitat Autònoma de Barcelona.

Màster en Relacions Internacionals, Seguretat i Desenvolupament, especialitzat en les relacions euromediterrànies, per la Universitat Autònoma de Barcelona

Màster en Lideratge per la Gestió Política per l’Escola de Postgrau de l’UAB amb col·laboració amb l’UAM.

Actualment, Primer Secretari de la Joventut Socialista de Catalunya.

Ha treballat en el camp de les relacions econòmiques en l’àmbit Euromed, així com en empreses tecnològiques i del sector farmacèutic.

Membre de la Junta Directiva del Consell Català del Moviment Europeu.

Militant del PSC de Sabadell i de la Federació del Vallès Occidental Sud.

  • Vallès Occidental