Habitatge

L’habitatge és un dret. Adaptem el marc legal a la realitat social de la ciutadania: dació en pagament i lloguer social.

Imatge il·lustrativa de 'Habitatge'

L’Estatut de Catalunya reconeix l’habitatge com una necessitat bàsica imprescindible per viure amb dignitat. Parlem d’un dret, com també ho són la salut i l’educació. Les administracions i institucions públiques han de tenir els instruments necessaris per garantir aquest dret i donar resposta als problemes derivats que se’ns plantegen, com ara el sobreendeutament.

Fins ara, les polítiques d’habitatge i els recursos destinats han estat clarament insuficients. La insolvència i el sobreendeutament derivats de la crisi són una epidèmia social, i el futur no és gaire esperançador. Les polítiques de retallades, juntament amb la Reforma Laboral, ens adrecen a un escenari pitjor amb més aturats, insolvents i desnonats.

Calen polítiques que atorguin garanties als afectats per una situació d’insolvència, ara i en el futur, i garanteixin el dret a l’habitatge.

 

Eliminant càrregues excessives de deute

 • Crearem un fons per ajudar a reestructurar les hipoteques a Catalunya.
 • Articularem una llei de “segona oportunitat” per impedir el sobreendeutament de les famílies, els petits empresaris i els autònoms.
 • Recolzarem la regulació de la dació en pagament com a solució per evitar una càrrega financera de per vida sense res a canvi.

Cap família sense llar, cap llar sense família

 • Recuperarem la possibilitat d’expropiar l’usdefruit temporal d’habitatges per al seu ús com a habitatge social previst a la Llei d’Habitatge que el Govern de CiU va derogar.
 • Ampliarem el parc públic d’habitatges, prioritzant polítiques de lloguer.
 • Incrementarem les ajudes a famílies que no poden pagar el lloguer.
 • Pactarem amb les entitats financeres una moratòria en els desnonaments, condicionat a les condicions familiars (fills, gent gran dependent a càrrec, persones amb discapacitat, etc.).
 • Ajudarem les entitats que lluiten activament contra els desnonaments.
 • Garantirem la participació directa dels ajuntaments en l’adjudicació d’habitatge de lloguer social a les persones afectades i especialment a les famílies desnonades.
 • Exigirem que les entitats rescatades amb diners públics i SAREB destinin una part important dels pisos que tenen en propietat a lloguer assequible.

Rehabilitació i eficiència energètica

 • Impulsarem un programa de rehabilitació i eficiència energètica d’edificis i habitatges - especialment de la gent gran -, amb el doble objectiu de lluitar contra el canvi climàtic i de generar llocs de treball. 
 • Ampliarem els incentius econòmics a la rehabilitació d’edificis i habitatges amb criteris d’estalvi i eficiència energètica.

 

A principis de 2013, els i les socialistes catalans vam endegar la campanya Cap família sense llar, cap llar sense família, com a ofensiva contra els desnonaments i a favor de la dació en pagament i el dret a l'habitatge.

També durant el 2013, des del PSC vam iniciar la campanya Perquè volem viure en dignitat, per denunciar la situació d’emergència social que viu Catalunya i demanar un acord per la dignitat que vagi més enllà d’ideologies.

Fitxers adjunts: