Comerç i Consum

Proximitat, flexibilitat, conciliació, drets dels treballadors i les treballadores, i alternatives per al consumidor. Per un comerç més social i humà.

Imatge il·lustrativa de 'Comerç i Consum'

El comerç és un sector important per la seva contribució a l’ocupació i la producció, perquè dibuixa el perfil de les nostres ciutats i és determinant per a la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes.

Com a socialistes defensem un model comercial que genera vida als nostres carrers i promou la integració del comerç amb la resta d’usos dels nostres pobles i ciutats. Per un model de comerç competitiu i arrelat als barris.

Rebutgem la creació de grans concentracions comercials promogudes pel Govern de CiU a Catalunya, en detriment del comerç de barri i en benefici dels interessos de les grans superfícies existents. Rebutgem la desregularització del comerç quan ara és més necessari que mai ajudar al petit comerç, que és qui pitjor ho està passant en aquest context de crisi econòmica.

 

Garantir els drets de les persones consumidores, lluitar contra els abusos

  • Defensarem reformes en els mercats de béns i serveis, intensificant les polítiques de defensa de la competència en benefici i protecció dels consumidors i les consumidores.
  • Actuarem contra la vulneració de les condicions laborals, socials i mediambientals, que suposa una competència deslleial.
  • Promourem el consum responsable i el consum de productes ecològics.
  • Desenvolupament de la Llei del Codi de Consum, ampliant el coneixement dels drets dels consumidors.
  • Vetllarem per tal que les empreses promoguin la RSC al llarg de tota la seva cadena de valor.
  • Preservarem els establiments emblemàtics del nostre territori com a element de referència sociocultural del país.
  • Crearem un centre per a l'anàlisi de l'economia col·laborativa, vetllant per la seva promoció i regulació. 

Fitxers adjunts: