Comissions Sectorials

Les Comissions Sectorials del Partit integren els i les militants que desitgin organitzar-se sobre la base d'un àmbit especialitzat d'actuació i que sol·licitin de manera expressa la seva incorporació. 

Algunes de les seves funcions són contribuir a definir els eixos estratègics d'actuació política del Partit en els seus respectius àmbits específics de treball, col·laborar i participar en els treballs electorals, i col·laborar i assessorar en la seva especialitat els grups parlamentaris i els organismes de govern de tipus municipal, comarcal i nacional. 

Si no ets militant del PSC, però t’interessa una temàtica en concret i vols dir la teva, no ho dubtis i participa en alguna Comissió Sectorial del Partit*.

En l'anterior mandat, el Partit dels Socialistes de Catalunya comptava amb les següents Comissions Sectorials:
 


* Al sol·licitar la teva incorporació a la sectorial acceptes que les teves dades siguin incloses en el fitxer de simpatitzants del PSC (consulta el text de la LOPD).