Els pactes que volem impulsar per Catalunya

Un pacte per el creixement

Més de 200 propostes per un creixement econòmic basat en la innovació, el coneixement, la sostenibilitat ecològica, la creació d’ocupació estable i de qualitat, la modernització de les infraestructures i una fiscalitat progressiva i equitativa.

  1. Perquè tornin les empreses i en vinguin més. Un Acord per l'estabilitat i la confiança, que garanteixi l’estabilitat política i la seguretat jurídica, i l’avaluació del Pacte + Indústria, per recuperar l’impuls industrial i reforçar el teixit productiu de la nostra economia.
  2. Per garantir ingressos suficients per als serveis públics i el progrés social i econòmic. Una Reforma fiscal per assolir un sistema impositiu més just i progressiu: més ingressos fiscals propis i lluita contra el frau i l’elusió fiscal.
  3. Per combatre l’abús i l’explotació laboral. Un Pla de lluita contra la precarietat en el treball per regularitzar fins a 100.000 contractes de treball i combatre les pràctiques empresarials abusives i que fan competència deslleial.

Un pacte per la igualtat

Més de 350 propostes per al rescat ciutadà, el retorn de la garantia de serveis públics de qualitat i universals i les polítiques de ciutadania plena: cívica, compromesa i millor preparada.

  1. Per promoure la igualtat d’oportunitats. Places d’escola bressol suficients i actualitzar el Pacte Nacional per a l’Educació, per abordar transversalment la lluita contra el fracàs i l’abandonament escolar.
  2. Perquè una bona atenció sanitària ha de ser a temps. Un Pla de Xoc de temps màxims d’espera garantits, amb independència del lloc on es visqui, i reforçar i reformar l’Atenció Primària, amb més capacitat i autonomia de gestió.
  3. Per garantir la qualitat de vida als anys. Millorar l’atenció a les persones amb dependència, prioritzant l’atenció domiciliària i donant suport a les persones cuidadores, i reduir la llista d’espera d’entrada en residències de gent gran i persones amb discapacitat.
  4. Per la tolerància zero envers la violència contra les dones. Un Pacte català contra la violència masclista que garanteixi el desenvolupament efectiu de les lleis vigents i les partides pressupostàries, sobretot en la prevenció i assistència social a les víctimes.

Un pacte per la regeneració institucional i democràtica

Més d’un centenar de propostes per enfortir la democràcia i posar les institucions al servei de l’interès general. Més i millor política i més i millor defensa de tot allò que és públic per recuperar la confiança de la ciutadania.

  1. Per millorar la representació al Parlament català. Una nova Llei Electoral que millori la proporcionalitat del model actual, sigui fidel al principi d’una persona, un vot i garanteixi un adequat equilibri territorial.
  2. Per fer de la integritat i l’ètica pública el motor de la governança i el bon govern. Un Pacte Nacional de Reforma de l’Administració i una Llei de Contractació pública de Catalunya, per governar per a tothom i amb tothom des del compromís ètic i la responsabilitat social de la gestió pública.

Un pacte d'Estat per a Catalunya

Donar a aquesta qüestió un caràcter d'Estat, reconèixer les característiques singulars de la societat catalana, la seva identitat nacional i la seva vocació d'autogovern, i ser conscients de la necessitat de comptar amb una àmplia majoria de Catalunya.

A partir d'aquí: negociar les 46 demandes plantejades pel president Puigdemont al president Rajoy (excepte referèndum), desenvolupar l'Estatut vigent, abordar la negociació del sistema de finançament autonòmic, acordar un ambiciós pla d'inversió estatal en infraestructures estratègiques per a Catalunya, aprofundir en el reconeixement de la llengua, la cultura i els símbols de Catalunya, reconèixer la importància estratègica i simbòlica de la ciutat de Barcelona, i impulsar la reforma federal de la Constitució.