Catalunya i Espanya: La Solució és Federal

La via de l’acord és l’única eficient, viable i legítima per renovar les nostres regles de convivència i evitar la fractura social. Volem un gran acord entre catalans, i entre els catalans i la resta d’espanyols, per reformar la Constitució Espanyola i convertir Espanya en un Estat federal, democràtic i social que assumeixi plenament el seu caràcter plurinacional.

Un acord per recuperar el consens i la confiança

Les eleccions posaran fi al període d’excepcionalitat i transitorietat que comporta l’aplicació de l’article 155 de la Constitució espanyola i immediatament s’ha de constituir un govern que comenci un diàleg sense vetos ni exclusions, amb totes les forces polítiques i socials, i amb totes les institucions, per refer el consens democràtic i desbloquejar la situació política.

Un nou model de finançament: la hisenda federal

Proposem un Pacte Fiscal Federal que incrementi els recursos per afrontar les competències que ens són pròpies; garanteixi el mateix tracte davant d’esforços fiscals similars; garanteixi els principis d’ordinalitat, suficiència, justícia, solidaritat, convergència territorial, corresponsabilitat fiscal i lleialtat institucional; i creï el Consorci Tributari de Catalunya previst a l’article 2.4.2 de l’Estatut d’Autonomia, entre l’AEAT i la Generalitat, per compartir la gestió, recaptació, liquidació i inspecció de tots els impostos que paguem.

Una reforma constitucional federal

Que condueixi a un Estat plenament federal, democràtic i social, garantint mecanismes de participació dels ens federats en la formació de la voluntat comuna de l’Estat; garantint la solidaritat i la lleialtat institucional i la igualtat entre ciutadans; reconeixent la identitat nacional catalana; delimitant amb precisió els espais competencials; reformant profundament les institucions, incloent-hi la creació d’un Senat federal amb competència exclusiva sobre les lleis de cooperació horitzontal; garantint els recursos necessaris per a la prestació dels serveis públics i el desenvolupament de les polítiques públiques (Pacte Fiscal Federal); consolidant i ampliant les conquestes socials a la Constitució federal, per garantir el caràcter social de l’Estat, així com aprofundint en el seu caràcter democràtic.

Sancionar els acords votant de nou

No hi haurà solució legítima ni estable que no sigui sotmesa al vot de tota la ciutadania. Defensem una doble votació: primer, la nova Constitució federal acordada haurà de ser votada per tots els ciutadans i les ciutadanes d’Espanya; i segon, els catalans i les catalanes votarem sobre el nou Estatut federal, que millorarà i ampliarà el nostre autogovern dins un nou marc constitucional federal.