Cada dia és 8M

Cada dia és 8 de març. Perquè com a socialistes, i per tant, feministes, cada dia treballem per assolir un nou pacte social de convivència basat en el respecte i la igualtat d'oportunitats real entre dones i homes en tots els àmbits, un pacte que posi en valor les vitals aportacions que fan les dones i que trenqui estereotips masclistes que perjudiquen tota la societat. 
 
Perquè una societat que tolera la violència masclista, no és democràtica. Perquè tota la ciutadania perd si més de la meitat de la població pateix discriminació. Perquè sense dones no hi ha democràcia. Perquè cap persona pot ser tractada com a mercaderia. Per tot això, per al feminisme socialista, cada dia és 8 de març. 


2018

2017

Novembre

Octubre

Setembre

Agost

Març