Amb la Salut no s'hi juga


El PSC defensa un model d’atenció sanitària universal que garanteixi l’accés a la sanitat pública en condicions d’igualtat, qualitat i eficàcia.
D’ençà de la seva creació ara fa gairebé 30 anys, de la mà del company Ernest Lluch, el model de sanitat pública del nostre país ha estat un model de reconegut èxit internacional, un model solidari i equitatiu.

És a dir, un model radicalment contraposat a l’impulsat per CiU a Catalunya en els darrers anys. Per a nosaltres, la salut és un dret de ciutadania que les polítiques dutes a terme pel Govern de la Generalitat i el conseller de Salut, Boi Ruiz, estan posant en qüestió.

Ras i curt, des de 2010 s’ha portat a terme una política adreçada a fer fracassar deliberadament el model de sanitat pública catalana mentre s’ha obert la porta a la MERCANTILITZACIÓ de la salut. Per a CiU, no parlem de drets sinó de negocis, de privilegis només accessibles per a uns quants. En la seva estratègia de saqueig del nostre model de sanitat pública, aquesta s’arracona com a servei només per a aquelles persones amb menys recursos i s’erigeix la sanitat privada com a solució al problema de sostenibilitat del sistema. “Una mútua privada és la solució per al sistema de salut pública”, deia Boi Ruiz un any després de ser nomenat conseller de Salut, el mateix Boi Ruiz expresident de La Unió, la principal patronal de la sanitat privada de Catalunya.

En nom de la sostenibilitat estem assistint a un desmantellament del sistema públic de salut a Catalunya i això és quelcom que no podem permetre. D’ençà de 2010, el pressupost del departament de Salut s’ha reduït en més de 1.400 milions d’euros, s’han incrementat un 60%, les llistes d’espera quirúrgiques per als 14 procediments en garantia, s’han tancat 1.250 llits d’hospitalització, més d’una vintena de centres hospitalaris han presentat algun ERO i avui la sanitat pública compta amb 5.000 professionals menys que 2010. En nom de la sostenibilitat, els usuaris de la sanitat pública han vist minvats els seus drets i els serveis oferts, mentre els treballadors i les treballadores de la salut han patit la confiscació dels seus salaris i han estat empesos a la precarietat laboral i/o a la pèrdua del lloc de treball.

Els i les socialistes catalans afrontem el repte de millorar el nostre model de sanitat pública, en termes d’equitat, eficàcia i eficiència, entenent que la sostenibilitat econòmica és important, però també ho és -i molt- la seva sostenibilitat social. Poques vegades tenim en compte els beneficis que el sistema públic de salut universal aporta a la nostra societat en termes de cohesió social i igualtat d’oportunitats. Per això, ens oposem a donar cap pas enrere en els drets de la ciutadania i molt menys en drets essencials per a la qualitat de vida dels catalans i les catalanes.

Des del PSC sempre hem defensat que podem guanyar molt més, en termes de sostenibilitat econòmica, amb una millor gestió que no pas amb retallades indiscriminades. Cal gestionar millor, establir prioritats i criteris per a la despesa i la inversió. Aspectes menystinguts per l’actual Govern com la prevenció, la vigilància i la promoció de la salut són essencials i les dades són clares: per cada euro invertit en aquests àmbits s’estalvien 5 euros en atenció sanitària.

La sanitat pública és competència exclusiva de la Generalitat i, per tant, fer-ne d’ella una prioritat és una qüestió de voluntat política. Voluntat de la qual n’està mancat el conseller de Salut que no dubta, fins i tot, de DESOBEIR els mandats del Parlament de Catalunya. La falta de transparència està sent la nota dominant i les accions unilaterals, sense diàleg amb els interlocutors socials ni els altres partits polítics, són a l’ordre del dia. L’única determinació de la conselleria de Salut és la CONFUSIÓ en la gestió de totes les decisions que es prenen. Confusió com a estratègia, confusió per fer impossible el debat.

Els i les socialistes ho tenim clar: “Amb la salut no s’hi juga”.

És per això que el Grup Parlamentari Socialista va sol·licitar la celebració d’un ple monogràfic al Parlament de Catalunya, que va tenir lloc els dies 17, 18 i 19 de juny, per tal de debatre en profunditat sobre la salut del sistema sanitari català.
 
   
"LA DESPESA SOCIAL PER CÀPITA SE SITUA AVUI A NIVELLS DE LA DE L'ANY 2004. HEM RETROCEDIT UNA DÈCADA EN DESPESA PÚBLICA DE CARÀCTER SOCIAL". Miquel Iceta, primer secretari del PSC.