Documents

En aquest espai podeu trobar la documentació del 14 Congrés del PSC. Aquests documents estan dividits en dos grups:
Documents Congressuals, són els documents que expliquen i regulen el funcionament del 14 Congrés.
Documents de debat, són les ponències que es debatran en les comissions que es constituiran en el si del Congrés. Del treball d'aquesta documentació resultaran les resolucions congressuals.

Candidatures als òrgans del Partit

Candidatura Comissió Executiva
Escrutini elecció d'Òrgans del PSC

Resolucions

Documents Congressuals

Documents de debat

Memòria d’Esmenes i Aportacions