Comissions

Comissió 1. Document Marc: Estratègia
En aquesta comissió es debatran les aportacions que faran els i les militants del Partit al document marc d’estratègia.
Recordar que són aportacions i no esmenes i que aquestes s’han d’enviar mitjançant l’adreça de correu: aportacions14congres@socialistes.cat
Comissió 2. Programa. Unida en la Diversitat i Bon Govern
En aquesta comissió es debatran les esmenes presentades per les diferents agrupacions territorials i sectorials del Partit, als apartats següents del document marc programa:
 • Unida en la diversitat i ben gobernada.
  • Catalunya i Espanya la solució és federal.
  • En una Europa social i federal, més i millor Europa.
  • Culta i crítica, que practica la convivència, el civisme i el respecte.
  • Bon govern.
 • Municipalisme
Comissió 3. Programa. Catalunya Vermella
En aquesta comissió es debatran les esmenes presentades per les diferents agrupacions territorials i sectorials del Partit, als apartats següents del document marc programa:
 • Oportunitats per al progrés: talent, coneixement i capacitació.
 • Treball digne: drets, seguretat econòmica i pensions.
 • Una agenda per a la inclusió.
 • Reformes als serveis de salut i serveis socials per garantir l’atenció de qualitat a tothom.
 • Habitatge assequible en barris amb qualitat de vida.
Comissió 4. Programa. Catalunya Verda i lila
En aquesta comissió es debatran les esmenes presentades per les diferents agrupacions territorials i sectorials del Partit, als apartats següents del document marc programa:
 • Verda
  • Emergència climàtica i transició ecològica.
  • Desenvolupament econòmic, avenç tecnològic i transformació digital.
  • L’equilibri territorial per una Catalunya cohesionada.
 • Violeta
  • Ens volem lliures, vives i combatents
  • Orgullosa de la diversitat i lliure d’odiadors
  • Néixer, créixer i morir dignament
Comissió 5. Organització i Estatuts.
En aquesta comissió es debatran les esmenes presentades per les diferents agrupacions territorials i sectorials del Partit, al document marc d’organització i a la ponència d’Estatuts i Codi Ètic del Partit.