“Garantim les beques menjador de l’alumnat en risc d’exclusió social durant l’estiu”

  • Actualitzat:
  • Creat:

El Parlament aprova una moció socialista que insta el Govern a destinar recursos per afrontar l’emergència, a exercir lideratge educatiu i a consensuar la planificació del proper curs

La portaveu d’Educació del Grup Socialistes-Units per Avançar, Esther Niubó, ha afirmat que “estem davant d’una emergència educativa” i  la moció que ha defensat avui al Ple del Parlament busca “el compromís per afrontar en millors condicions el proper curs escolar: Instem el Govern a destinar recursos per afrontar l’emergència, a exercir lideratge educatiu i a consensuar la planificació del proper curs, un curs que ha de ser especialment compensador de les desigualtats agreujades per la situació generada per la pandèmia”. “També proposem un pla d’acció contra la bretxa digital per garantir la disponibilitat d’equipament informàtic i connectivitat necessària al conjunt de l’alumnat escolaritzat a Catalunya a partir de l’inici del proper curs escolar 2020-21, que reforci també la capacitació digital de l’alumnat i els docents, així com dels centres educatius. Hem viscut també massa diferències entre centres educatius", ha afegit.

 

“Demanem que, al proper curs, es garanteixi la presencialitat del conjunt de l’alumnat escolaritzat a Catalunya, prioritàriament a l’etapa d’educació infantil, primària o educació especial, però també a la secundària, evitant diferències horàries significatives entre centres educatius d’una mateixa zona educativa. I per descomptat, res d’aprofitar aquesta situació per retallar encara més espais educatius, no a la compactada. Ja n’hem tingut prou a la secundària aquests darrers anys, i encara ho patim.”, ha dit. Segons Esther Niubó, “sabem que el govern de l’Estat aportarà 2.000 milions a les CCAA, dels quals ens en podrien correspondre més de 300 milions, per afrontar la despesa en educació, i a banda un altre fons específic per impulsar una transformació tecnològica de l’educació a Espanya, per aportar dispositius amb connectivitat a centres educatius per posar-los a disposició de l’alumnat. Però què ha aportat aquest govern que no tingués previst per afrontar aquesta situació? És una incògnita".

 

“Un tema clau, i celebro especialment el compromís al qual hem arribat: garantim la suficiència alimentària de l’alumnat en risc d’exclusió social durant els mesos no lectius d’estiu. Cap infant sense almenys un àpat garantit per manca d’ajuts. Mantinguem les targetes moneder o trobem altres fórmules per garantir aquesta suficiència alimentària en el període no lectiu. També celebrem que es vegi la conveniència de fer-ho per fer front a la necessària reducció de ràtios derivada de les recomanacions sanitàries al proper curs 2020-21, incorporant també nous perfils professionals qualificats (de l’àmbit de l’educació social, psicologia, pedagogia, etc.) que puguin abordar conjuntament amb els i les docents l’atenció a l’alumnat amb situacions més complexes”, ha conclòs.

 

Paraules clau: