En record a Irene Balaguer

  • Actualitzat:
  • Creat:

Lamentem la pèrdua d' Irene Balaguer, mestra amb un gran compromís, tota la seva vida, amb l'educació

Des del Partit dels Socialites de Catalunya lamentem profundament la perdua de la nostra companya Irene Balaguer i Felip. La Irene, com li agradava que l’anomenèssim, va mantenir un compromís al llarg de tota la seva vida, tant amb l’educació, singularment la de l’etapa 0-6, com en el de les polítiques públiques d’educació. Era una persona de fortes conviccions i ho expressava tal com ho fan les grans persones: amb convenciment i amb coherència. I Aquesta actitud la va mantenir des del primer dia de militància política, fins al darrer. Al llarg de tants anys, va passar per diferents llocs professionals, i sempre estaven lligats, d’una o altra manera, a la petita infància. I hi estaven lligats tant a partir del seu saber tècnic respecte a aquesta franja d’edat, com en la reivindicació de l’objectiu de posar l’educació dels més petits al lloc que creia que li corresponia i que ella denunciava sempre que en tenia ocasió. I aquest era la nostra Irene, i aquesta és la Irene que trobarem a faltar, com la Marta, com la…. Gràcies Irene.

Paraules clau: