El PSC registra de nou al Parlament el projecte de Llei contra el Malbaratament Alimentari

  • Actualitzat:
  • Creat:

La proposta vol reduir el malbaratament alimentari a Catalunya i proposa mesures per a tots els sectors de la cadena alimentària

El Grup Parlamentari Socialistes-Units per avançar ha registrat al Parlament el projecte de Llei contra el Malbaratament Alimentari. La proposta te com a objectiu introduir un canvi de comportament i actitud per part de tots els actors socials, per a recuperar el valor dels aliments, reduir el malbaratament alimentari i reforçar els circuits de donació i transformació de disminuir la petjada ecològica que es produeix actualment.

 

La proposta socialista ja es va presentar durant la passada legislatura, però va decaure amb la seva finalització i això comporta que s’ha de tornar a iniciar el tràmit parlamentari. “Vam avançar molt l’anterior legislatura. El text presentat i aprovat per tots els grups polítics es va completar amb més d’una quarantena de compareixences, fet que ens ha permès presentar una proposició de Llei amb noves incorporacions fruit de les aportacions d’experts, entitats i sectors productius”, ha afirmat Raúl Moreno, diputat socialista i impulsor de la iniciativa parlamentària.

 

Entre les novetats del nou text destaquen l’obligació per part de tots els sectors que participen de la cadena alimentària de disposar d’un Pla Estratègic de Lluita contra el Malbaratament que permeti quantificar i establir les estratègies de reducció; que els establiments comercials de més de 400 metres quadrats no podran destinar a residu aquells aliments que hagin superat la data de consum preferent; que les empreses organitzadores de grans càterings hauran de tenir convenis amb entitats socials per destinar aquells aliments no consumits; la regulació de l’espigolament, i l’obligació de les administracions públiques d’incloure clàusules de reducció del malbaratament en aquells concursos públics associats a activitats de restauració. El nou text incorpora també un règim de sancions per aquells sectors que no compleixin amb la Llei.

 

Aquestes novetats s’afegeixen a les que ja recollia el text presentat en l’anterior legislatura, com l’obligació del sector de la restauració a oferir la possibilitat d’endur-se a casa els aliments i begudes no consumits, una millora en les condicions de repartiment i conservació dels aliments per part de les entitats socials, la posada en marxa d’un sistema d’indicadors comuns per conèixer el volum de reducció del malbaratament a Catalunya, la incorporació del malbaratament en el currículum escolar o la necessitat d’un Pla Català de Lluita contra el Malbaratament Alimentari. Segons el diputat Moreno, “Catalunya està en condicions de donar un pas endavant i ser pionera a Espanya amb una llei d’aquestes característiques, molt més ambiciosa que l’existent a Itàlia o França”.

 

A Catalunya es malbaraten 262.000 tones d’aliments, uns 35Kg per català/any. En termes econòmics, el malbaratament correspondria a uns 112€/any per habitant, és a dir, més de 840 milions d’euros anuals a Catalunya. La Llei estableix, d’acord amb les recomanacions europees, la priorització el destí dels aliments, començant per el consum humà, però també per al consum animal o la seva transformació en matèries primeres en el sector industrial o bio-energètic.

 

Els sectors de l’agricultura, de la transformació, distribució, hostaleria, administracions públiques, entitats socials i consumidors troben en la proposició de Llei diferents mecanismes “per construir una estratègia integral, des del principi de la cadena alimentaria fins al consumidor final, que ens permeti reduir un malbaratament que te conseqüències directes en l’àmbit social, econòmic i ecològic”, ha dit Raúl Moreno. “És a més una oportunitat per enfortir iniciatives d’economia social. Hem de ser capaços d’establir un nou marc de gestió dels recursos alimentaris i dels seus residus, incentivant l’ús, l’adquisició i el consum responsables dels aliments a Catalunya”.

 

La Llei començarà el seu tràmit parlamentari un cop es formi Govern. “I esperem que sigui aviat, perquè més enllà del procés, Catalunya necessita de polítiques valentes de redistribució, capaces de reduir la desigualtat social i l’accés a les necessitats bàsiques de milers de persones, però també de concebre la reducció del malbaratament en el sentit més ampli com una aposta de país”.

 

*S'adjunta la proposició de llei

Fitxers adjunts:

Paraules clau: