El Govern no dóna a la Renda Garantida de Ciutadania la importància que es mereix

  • Raúl Moreno
  • Actualitzat:
  • Creat:

Raúl Moreno diu al conseller que “si el Govern no és capaç de fer autocrítica perpetuarem les situacions d’exclusió al nostre país”

El portaveu de serveis socials del Grup Socialistes-Units per Avançar, Raúl Moreno, ha afirmat avui que “l’objectiu de la Renda Garantida de Ciutadania és garantir uns mínims de vida digna al conjunt de la població catalana que està en risc o, ja directament, en situacions d’exclusió social. Dit d’una altra manera, la RGC és un mecanisme per reduir les desigualtats i la pobresa al nostre país”. “Hi ha elements que ens porten a pensar que el Govern no dóna la importància a aquesta llei que creiem que ens mereixem. Si no som capaços de fer autocrítica, si no són capaços vostès, com a Govern, de fer autocrítica perpetuarem les situacions d’exclusió al nostre país. I un Govern que no lluita contra la desigualtat construirà societats pobres en el futur”, ha afegit. 

 

Després de la compareixença del conseller en Comissió al Parlament, Raúl Moreno li ha dit que “ens podríem fer dues preguntes: Vam fer una bona llei? Potser, tot i l’extens debat d’anys sobre el contingut d’aquesta llei potser hem de fer autocrítica. I si considerem que la llei no dóna resposta tal i com està potser l’hauríem de modificar. La segona pregunta: l’aplicació que s’està fent de la llei respon a l’objectiu de la mateixa? El consens al que vam arribar, no només per part dels partits polítics sinó també de la societat organitzada xoca frontalment amb els minsos resultats de la seva aplicació. Per tant, o la llei està malament o l’aplicació que se’n fa és restrictiva, com venint denunciant des del grup parlamentari socialista des de fa mesos”.

 

Segons el portaveu socialista, “un any i mig d’ençà de la seva posada en marxa, no s’ha aprovat el decret de creació de la Comissió de Govern de la Renda Garantida, quan la llei establia que s’havia de fer cinc mesos després de la seva entrada en vigor, i n’han passat 19 I, si us plau, no recorrin a l’excusa del 155, perquè, com va dir el Secretari General del seu Departament de forma pública, no va tenir cap incidència en la gestió de la RGC, i ho saben”.  Quan aprovarà el Consell de Govern el reglament de la RGC? El Govern ens va dir que necessitarien més de 240 dies, i ja han passat. Conec que al mes de febrer es va obrir el termini per fer al·legacions. Ara ja està tancat. Quan ho aprovarà Sr. Conseller? Ara ja ho pot fer la setmana que ve, si vol Per tant, en allò que te a veure amb la governança de la llei, creiem que hi ha retards injustificats. I son òrgans fonamentals per al seu correcte funcionament”, ha dit.


 
“El Parlament ha expressat la preocupació per com es gestiona la Renda Garantida. Ho ha fet el meu grup parlamentari, la comissió promotora, el propi Síndic de Greuges, que apunta alguns fets que són repetitius perquè no s’han solucionat, com l’excés de burocràcia en la tramitació o les demores en les sol·licituds. Fins i tot la Taula del Tercer Sector ha criticat que és complicat accedir a la Renda Garantida.  Al respecte s’han pronunciat també ajuntaments com Santa Coloma de Gramenet, Cornellà, Santa Perpétua de la Mogoda, Badia del Valles o Vilafranca del Penedès... O som capaços de generar programes per inserir les persones al món laboral o social, o la RGC serà ineficaç tot i que paguem 100.000 prestacions”, ha conclòs.

 

Paraules clau: