El benestar de la infància ha de ser vertebrador de totes les polítiques públiques

  • Beatriz Silva
  • Actualitzat:
  • Creat:

Silva recorda que els països que han aconseguit reduir la pobresa infantil "són aquells que conceben les polítiques públiques partint de la base en què el benestar de la infància ha de ser vertebrador de totes les polítiques públiques"

La diputada del grup socialistes i Units per Avançar, Beatriz Silva, ha recordat aquesta tarda que el 2014 el Govern va aprovar desplegar un protocol per la detecció i seguiment de casos de nens i nenes amb dificultats d'accés a l'alimentació i que el 2016 es va aprovar un protocol d'actuació conjunta entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i Ensenyament, que incloïa la detecció de la malnutrició infantil i ha denunciat que, dos anys després, el 2018, "no hem tornat a tenir dades sobre els infants que es troben en aquesta situació ni de les mesures adoptades per revertir els casos de malnutrició detectats". Per això s'ha felicitat que aquesta tarda el Parlament hagi aprovat la proposta de resolució presentada pel grup socialista que insta el govern que realitzi una avaluació de les dades sobre el nombre d'infants i adolescents que s'hagin atès per les situacions de malnutrició, tal com estableix el Document de desenvolupament del Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l'alimentació d'infants i adolescents, així com que presenti abans del segon trimestre de 2019, al Parlament de Catalunya l'avaluació de les dades sobre el nombre d'infants i adolescents amb problemes de malnutrició a Catalunya.

En aquest sentit, Silva també ha presentat una proposta relativa a la pobresa infantil, que ha estat aprovada per unanimitat, en la que ha demanat augmentar progressivament la inversió pública en protecció social per a la infància fins a arribar a la mitjana europea del 2,4% del PIB i donar compliment a les resolucions del Parlament aprovades sobre infància. Silva ha explicat que els països que han aconseguit reduir la pobresa infantil "són aquells que conceben les polítiques públiques partint de la base en què el benestar de la infància ha de ser vertebrador de totes les polítiques públiques" per això ha reclamat augmentar la inversió en educació, reduir les llistes d'espera i d'accés a la salut i també garantir que tots els nostres nens i nenes poden disposar d'atenció bucodental i oftalmològica integral entre altres accions.

Finalment, la diputada socialista també ha presentat a la comissió de la infància una proposta sobre la protecció dels menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments en la que s'ha aprovat garantir el compliment obligatori de protocols sobre l'abús sexual infantil, destinar els recursos necessaris per garantir una atenció especialitzada i acomplir a les resolucions aprovades al parlament sobre la prevenció de l'abús i l'explotació sexuals i la formació del personal sanitari per a la detecció d'abusos sexuals a menors.

Paraules clau: