El PSC vol més recursos per als Bombers de Rubí, Sant Cugat i Castellbisbal

  • Actualitzat:
  • Creat:

Presenta una Proposta de Resolució per incrementar la plantilla i dotar-la de més material

El Grup Socialistes-Units per avançar ha entrat al registre del Parlament una Proposta de resolució sobre la manca de recursos humans i materials al Parc de Bombers de Rubí-Sant Cugat del Vallès-Castellbisbal. En concret, la PR insta a “incrementar la plantilla de Bombers del Parc de Rubí-Sant Cugat del Vallès-Castellbisbal per tal de poder garantir un servei efectiu i la seguretat dels bombers, pujant els mínims de torn de guàrdia a mínim 6 bombers per dia;  renovar, abans de dos mesos, tot el material caducat i que encara esta en ús del Parc; donar compliment a l’acord de la Resolució 867/X del Parlament de Catalunya, sobre el Cos de Bombers i sobre la dotació del Parc, dotant-lo d'un camió escala, a causa de la necessitat observada de manca d'aquest vehicle;  i planificar i pressupostar totes les places necessàries per cobrir les mancances que el cos de bombers afrontarà durant els propers anys, fins a augmentar en 1.000 efectius el cos de bombers per l'any 2022.

 

El portaveu d’Interior del Grup Socialistes-Units per avançar, Carles Castillo, ha recordat que en els darrers anys “el Cos de Bombers de fa Generalitat ve denunciant diferents mancances que afecten a la prestació del seu servei. Mancances referides a la falta de bombers en et conjunt del país degut a la falta de previsió en les ofertes públiques d’ocupació de la Generalitat. Mancances respecte als recursos formatius necessaris per garantir un servei eficaç i eficient. I mancances de recursos materials i tècnics que posen en perill tant la tasca dels propis bombers com la de les persones que reben el seu auxili”.

 

“L'any 2014 el Parlament de Catalunya ja va instar ai Govern de la Generalitat a dotar del personal suficient al Parc de Bombers de Rubí, Sant Cugat del Valies i Castellbisbal. instava ei Govern a incrementar la dotació de personal i destinar la dotació adequada dels recursos materials necessaris per poder garantir un servei de qualitat, amb la gran importància de dotar al parc esmentat d'un vehicle autoescala. Aquesta manca d'efectius, ha provocat una retallada en els drets laborals dels bombers. D'una banda, es va implantar un augment de les seves hores de treball, passant de les 1.588 hores anuals dels treballadors públics a haver-ne de fer 1.790, amb el greuge que aquestes hores de més es cobren per sota del preu de la resta d'hores”, ha conclòs.

 

 

Fitxers adjunts:

Paraules clau: